دستکش سلوکس

دستکش سلوکس

هنگامی که انسان در معرض مواد خطرناک قرار می گیرد،این دستکش ها ثابت کرده اند که …

  • دستکش : سلوکس  solvex
  • مدل : 695 -37
  • جنس: لاستیک
  • ویژگی ها : دارای طول بیشتر از (38 سانتی متر ) ، استاندارد ، گسترش حفاظت بیشتر از مچ دست ، ساعد و و پایین تر ،انعطاف پدیر

می توانند انتخاب مناسبی برای آنها باشند . محافظ در برابر مواد شیمیایی ، سوراخ ها ، موانع و خراش ها و هم چنین جدب عرق و احساس راحتی دست هستند.